Automaattinen monitorointi

Pohjarakenteiden automaattinen monitorointi takaa luotettavan ja reaaliaikaisen kuvan maaperän ja rakenteiden liikkeistä ja ilmiöistä. 

Onko projektisi suunnitelmassa mukana automaattista monitorointia?

Ratkaisujemme avulla lisäät turvallisuutta, alennat kustannuksia ja sujuvoitat työn tekemistä. Samalla myös mittausdatan dokumentaatio syntyy automaattisesti. Meiltä löytyy laadukas ja luotettava mittalaitteiden perhe, joiden avulla seuraat reaaliaikaisesti maaperän ja rakenteiden liikkeitä.

Ratkaisuillamme voidaan monitoroida esimerkiksi siirtymiä, painumia, kallistumia sekä halkeamia. Lue tuoteperheestämme lisää Tuotteet-sivulta. Voimme avustaa myös monitorointisuunnitelman laatimisessa.

Palvelukokonaisuuteen kuuluu myös FinMeas Online -pilvipalvelu, jonne mittaustiedot tallentuvat automaattisesti. FinMeas Onlineen kuuluu myös manuaalimittaustuki, joten samaan pilvipalveluun voidaan integroida myös muita kuin automaattisia mittaustuloksia. Näin voit tarkastella eri lähteistä tulevia mittaustuloksia samassa paikassa. Sekä automaattisiin mittalaitteisiin että manuaalimittaustukeen voidaan asettaa hälytysrajat, joilloin FinMeas Online ilmoittaa kohteen vastuu henkilölle välittömästi, mikäli jokin mittatulos ylittää asetetut rajat.

Ratkaisumme pohjarakentamiseen

Siirtymät

FinMeasin automaattista mittausta käytetään maarakenteiden liikkeiden valvontaan.

Lue lisää

Painumat

Painumien automaattista mittalaitetta käytetään esimerkiksi rata- ja tierakenteissa maaperän liikkeiden valvontaan.

Lue lisää

Ankkurivoimat

Mittausta käytetään esimerkiksi kaivantojen tukiseinien ankkurivoimien mittaamiseen.

Lue lisää

Huokospaine

Huokospaineen mittauksia käytetään paalutustöiden ja pengerrysten turvaamisessa.

Lue lisää

Vedenkorkeus

Mittalaitteilla voidaan seurata esimerkiksi pohjaveden, vesistöjen ja patoaltaiden vedenkorkeutta.

Lue lisää

Lämpötilaprofiili

Lämpötilan mittauksia käytetään muun muassa betonin kuivumisen seurannassa, eristemateriaali- ja muissa tutkimuksissa.

Lue lisää

Kallion liikkeet

Kallion liikkeitä mitataan esimerkiksi tunneleiden, pysäköintihallien ja muiden maanalaisten tilojen louhintatöissä.

Lue lisää

Halkeamat ja liitokset

FinMeasin automaattista mittausta käytetään erilaisten halkeamien seurantaan ja liikuntasaumojen monitorointiin betoni- ja kivirakenteissa.

Lue lisää

Kallistumat

Reaaliaikaista kallistustietoa käytetään erilaisten jäykkien rakenteiden stabiliteetin valvontaan niin rakentamisen kuin käytönkin aikana.

Lue lisää

Venymät

FinMeasin automaattista mittausta käytetään teräsrakenteiden venymien ja kuormitusvoimien seurantaan.

Lue lisää

Sääolosuhteet

SmartWeather auttaa sinua reagoimaan nopeasti säätilavaihteluihin projekteja suunnitellessasi.

Lue lisää

Kamera

Reaaliaikainen kamerakuva auttaa sinua tarkastelamaan muiden mittaustietojen ohessa, miltä kohteessasi näyttää.

Lue lisää

Katso esittelyvideomme

Haluatko keskustella asiantuntijan kanssa automaaattisen monitoroinnin ratkaisuista?

Ota yhteyttä, niin palaamme asiaan mahdollisimman pian!