Padot

Automaatio lisää padon turvallisuutta.

SmartDam - turvallisempi pato

Patoturvallisuuden edistämiseksi olisi hyvä monitoroida esimerkiksi patojen sivusiirtymiä, painumia, huokosvedenpaineita sekä vedenkorkeuksia. Sivusiirtymillä ja painumilla valvotaan rakenteiden liikkeitä, jotta pysytään ajan tasalla mahdollisista muutoksista, jotka voivat altistaa sortumavaaralle. Huokosvedenpaineen mittauksia käytetään esimerkiksi pengerten turvallisuuden valvonnassa sekä maapatojen tarkkailussa. Huokospaineen nopea nousu pienentää maan lujuutta ja kantavuutta, mikä voi johtaa vakavaankin onnettomuuteen. Vedenkorkeuden mittalaitteilla voidaan seurata esimerkiksi pohjaveden, vesistöjen ja patoaltaiden vedenkorkeutta. Samalla aika-akselilla mittaustietojen kanssa esitetään lähempien sääasemien sademäärätiedot, mikä osaltaan helpottaa tulosten tulkintaa. Nämä mittaukset koskevat sekä maa- että kaivospatoja.

SmartDam riskienhallinnan ratkaisu sisältää monitoroinnin suunnittelun yhteistyössä kanssanne, tarkoituksenmukaiset patorakenteiden monitorointiratkaisut, asennukset, luotettavat tulokset ja tulosten tulkinnan sopimuksen mukaan.

”Kukaan ei pysty näkemään padon sisälle ja tarkastelemaan tilannetta samalla tavalla kuin mittaussensorit – padon sisäistä eroosiota ei pysty havaitsemaan paikan päältä. Mikäli menetetään aikaa, on riskinä, että padon sisäinen eroosio pääsee kehittymään liian pitkälle.” - Kari Niemelä, projektipäällikkö, Vattenfall

Ratkaisumme auttaa sinua lisäämään padon turvallisuutta, alentamaan kustannuksia, tehostamaan työtä sekä laatimaan viranomaisraportteja.

Lue lisää patojen monitoroinnista.

Monitorointiratkaisut padoille

SmartDam -referenssejämme

Case Vattenfall

Vattenfallin Pamilon padon turvallisuutta monitoroidaan FinMeasin teknologialla. Monitorointijärjestelmän avulla padon tilannetta ja toimintaa voidaan seurata reaaliaikaisesti.

Lue lisää

Case Stockholms Hamnar

FinMeasin automaattiset mittalaitteet varmistavat, että Tukholman Frihamnenin satama-alueen sortumaa rajoittava porapaaluseinä käyttäytyy kuten pitääkin.

Lue lisää

Keskustele asiantuntijan kanssa

Onko sinulla kysyttävää palveluistamme tai haluatko ehdotuksen juuri sinulle parhaiten sopivista vaihtoehdoista?

Ota meihin yhteyttä, vastaamme sinulle mahdollisimman pian.