Padot

Automaatio lisää padon turvallisuutta.

Turvallisempi pato

Patoturvallisuuden edistämiseksi olisi hyvä monitoroida esimerkiksi patojen sivusiirtymiä, painumia, huokosvedenpaineita sekä vedenkorkeuksia. Sivusiirtymillä ja painumilla valvotaan rakenteiden liikkeitä, jotta pysytään ajan tasalla mahdollisista muutoksista, jotka voivat altistaa sortumavaaralle. Huokosvedenpaineen mittauksia käytetään esimerkiksi pengerten turvallisuuden valvonnassa sekä maapatojen tarkkailussa. Huokospaineen nopea nousu saattaa aiheuttaa maaperän kantavuuden romahtamisen, mikä voi johtaa vakavaankin onnettomuuteen. Vedenkorkeuden mittalaitteilla voidaan seurata esimerkiksi pohjaveden, vesistöjen ja patoaltaiden vedenkorkeutta. Samalla aika-akselilla mittaustietojen kanssa esitetään lähempien sääasemien sademäärätiedot, joka osaltaan helpottaa tulosten tulkintaa. Nämä mittaukset koskevat sekä maa- että kaivospatoja.

SmartDam riskienhallinnan ratkaisu sisältää monitoroinnin suunnittelun yhteistyössä kanssanne, tarkoituksenmukaiset patorakenteiden monitorointiratkaisut, asennukset, luotettavat tulokset ja tulosten tulkinnan sopimuksen mukaan.

”Kukaan ei pysty näkemään padon sisälle ja tarkastelemaan tilannetta samalla tavalla kuin mittaussensorit – padon sisäistä eroosiota ei pysty havaitsemaan paikan päältä. ”Mikäli menetetään aikaa, on riskinä, että padon sisäinen eroosio pääsee kehittymään liian pitkälle.” - Kari Niemelä, projektipäällikkö, Vattenfall

Ratkaisumme auttaa sinua lisäämään padon turvallisuutta, alentamaan kustannuksia, tehostamaan työtä sekä vastaamaan tiukentuviin viranomaisvaatimuksiin.

Ota yhteyttä ja kysy lisää! »

Palvelumme

SmartDam -referenssejämme