Padot

Automaatio lisää padon turvallisuutta.

Turvallisempi pato

SmartDam riskienhallinnan ratkaisu sisältää monitoroinnin suunnittelun yhteistyössä kanssanne, tarkoituksenmukaiset patorakenteiden monitorointiratkaisut, asennukset, luotettavat tulokset ja tulosten tulkinnan sopimuksen mukaan.

”Kukaan ei pysty näkemään padon sisälle ja tarkastelemaan tilannetta samalla tavalla kuin mittaussensorit – padon sisäistä eroosiota ei pysty havaitsemaan paikan päältä. ”Mikäli menetetään aikaa, on riskinä, että padon sisäinen eroosio pääsee kehittymään liian pitkälle.” - Kari Niemelä, projektipäällikkö, Vattenfall

Ratkaisumme auttaa sinua lisäämään padon turvallisuutta, alentamaan kustannuksia, tehostamaan työtä sekä vastaamaan tiukentuviin viranomaisvaatimuksiin.

Ota yhteyttä ja kysy lisää! »

Palvelumme

SmartDam -referenssejämme