Case Redi

REDI, som håller på att uppföras i Fiskehamnen i Helsingfors, är Finlands största projekt inom stadsbyggande. När REDI står färdigt erbjuder det hem för 2 000 invånare, bilplatser för 2 000 bilar och ett köp- och upplevelsecentrum för alla stadsbor.

REDI, som håller på att uppföras i Fiskehamnen i Helsingfors, är Finlands största projekt inom stadsbyggande. När REDI står färdigt erbjuder det hem för 2 000 invånare, bilplatser för 2 000 bilar och ett köp- och upplevelsecentrum för alla stadsbor. Det otroligt stora byggprojektet påbörjades med schaktningsarbeten, där säkerheten övervakades med FinMeas teknik.

SRV:s REDI-projekt påbörjades med schaktning av en grop på tre hektar för att ge utrymme åt bland annat de stora parkeringsutrymmena under köpcentret. SRV Infra ansvarade för schaktningen, och där ansvarar projektchef Ville Järvinen för projektet.

Mätningarnas pålitlighet accentueras eftersom man bygger tornhus på 20–35 våningar ovanpå parkeringsgrottorna. Eftersom belastningen är stor, behövs detaljerad och tillförlitlig information om bergets rörelser. FinMeas automatiska mätanordningar har placerats på alla kritiska ställen.

FinMeas har levererat fyra automatiska extensometrar till projektet för att följa med bergets rörelser medan schaktning och byggande pågår. En mätare har flera ankare som installerats på olika djup och som rör sig med bergets rörelser. Rörelsen i förhållande till referensändan mäts och skickas trådlöst till tjänsten FinMeas Online.

Rörelserna övervakas i realtid

Mätanordningarna installerades i berget redan innan schaktningen påbörjades för att man skulle få tillräckligt med information om bergets utgångstillstånd.

”Med de automatiska extensometrarna kan vi i realtid följa med hur berget rör sig och lever under och efter schaktningsarbetet. Om rörelse detekteras, får vi omedelbart information om detta och vidtar eventuella åtgärder utifrån mätresultaten för att lugna ner rörelserna”, berättar projektchefen Ville Järvinen på SRV Infra.

Fjärravläsning sparar värdefull arbetstid

En extra utmaning vid schaktningen av de underjordiska parkeringshallarna för REDI utgjordes av att man samtidigt utförde omfattande ovanjordiska byggnadsarbeten, till exempel köpcentrets grundläggning.

”Byggandet är en daglig anpassningsprocess. Metron körde normalt under hela schaktningsarbetets gång och sprängningarna tidsplanerades enligt metrons tidtabeller.

”Järvinen berömmer precisionen i de automatiska mätningarna samt hur bekväma och kostnadseffektiva de är. Tidigare har mätningarna skötts manuellt, vilket betyder att en mätkarl varje vecka har avläst resultaten på plats.

”Den goda användbarheten är en stor fördel. I ett så här stort och mångfasetterat projekt händer det hela tiden och på flera ställen. Därför vill vi att saker och ting ska ske så enkelt som möjligt. FinMeas system var en utmärkt hjälp i detta hänseende.”

Alla får enkelt tillgång till viktig information

De automatiska mätningarna sker i realtid och informationen kan användas av alla parter.

”Resultaten från de manuella mätningarna gick först till entreprenören och därifrån till övervakarna och konstruktörerna. Nu kan alla berörda parter genast se informationen i tjänsten FinMeas Online alltid när de vill. Detta är en stor förbättring jämfört med tidigare.

Projekteringen av parkeringsutrymmena började i januari 2014 och byggandet kunde påbörjas i maj 2015. Köpcentret och parkeringsutrymmena ska vara färdiga hösten 2018.