Referenser

Referenser

Våra automatiska måtinstrument övervakar säkerhet på flera byggnadsplatser i Finland och utomlands. Nedan är några exempel som visar hur kunden har med hjälp av vår teknologi uppnått bättre säkerheten och lägre kostnaderna.

Case Förbifart Stockholm

Züblin Scandinavia AB arbetar med entreprenad FSE61, som är en av en av totalt 17 delentreprenader inom Förbifart Stockholm.

Case Redi

REDI, som håller på att uppföras i Fiskehamnen i Helsingfors, är Finlands största projekt inom stadsbyggande. När REDI står färdigt erbjuder det hem för 2 000 invånare, bilplatser för 2 000 bilar och ett köp- och upplevelsecentrum för alla stadsbor.

Case Klett

Pendlingen för cirka 30 000 invånare i Trondheim på fredagar kommer snart inte längre att vara en mardröm, eftersom en ny fyrfilig del av E6-motorvägen avsevärt kommer att underlätta trafikflödet fr.o.m. våren 2019.

Case Perniö

Det verkliga eldprovet för de automatiska inklinometrarna var ett kollapstest som utfördes i Bjärnå.

Case Stockholms Hamnar

FinMeas automatiska mätinstrument kontrollerar att väggen av borrpålar som ska begränsa rasrisken vid hamnområdet i Stockolms Frihamn fungerar som den ska.

Case Västmetro

FinMeas deltar i mätningarna av de krävande sprängningsarbeten för Västmetron. Idrottsparkens station som byggs bredvid Esport Center är den enda station som byggs som dagbrytning.

Case Skanska

Skanska har förlitat sig på mätningar utförda av FinMeas på ett antal byggplatser.

Case strandtunnelprojekt

Tammerfors strandtunnelbygge utnyttjar den mätteknik som har utvecklats av FinMeas. Med bolagets automatiska extensometrar följs rörelserna i berggrunden...