Vattennivå

Med hjälp av mätinstrumenten kan man till exempel följa vattennivån från grundvatten, vattendrag och dammbassänger.

Med hjälp av mätinstrumenten kan man till exempel följa vattennivån från grundvatten, vattendrag och dammbassänger. FinMeas automatiska vattennivåmätning övervakar situationen och slår larm om vattennivån stiger över eller sjunker under de fastslagna gränserna.

Mätinstrument

Det typiska mätområdet för vattentryckgivarna är 0-5 bar. Flera tryckgivare kan kopplas till en och samma centralenhet. Mätinstrumentens centralenheter automatiskt förmedlar mätuppgifterna till FinMeas Online.

Fördelar

  • Kontinuerliga och automatiska data över vattennivå
  • Automatisk övervakning av vattennivån är säkrare och mer ekonomiskt än traditionella övervakningsmetoder
  • Snabba och tillförlitliga larm när utvalde gränsvärden överskrids
  • Distansavläsning misnkar feler, onödigt arbete och kostnader
  • Dokumentation genereras och sparas automatiskt

Läs mer om varför automatiska mätningar är lönande i infrabyggande här.

Våra referenser