Temperaturprofil

Temperaturmätningar används bland annat vid uppföljning av betongtorkning, undersökningar av isoleringsmaterial...

Temperaturmätningar används bland annat vid uppföljning av betongtorkning, undersökningar av isoleringsmaterial, uppföljning av tjällossning och tjälfrysning, övervakning av berg temperatur samt industriella mätapplikationer.

Mätinstrument

Mätinstrumentet är en stav som innehåller noggranna digitala temperaturgivare och som skräddarsys efter kundens önskemål. Mätstavens längd kan variera mellan några decimeter och flera meter, givarna är vanligtvis placerade i staven med fem centimeters mellanrum. Mätkabelns längd kan uppgå till flera hundra meter. Mätinstrumentens centralenheter automatiskt förmedlar mätuppgifterna till FinMeas Online.

Fördelar

  • Mätresultatens tillförlitlighet är överlägsen jämför med traditionella system
  • Mätinstrument har bara en kabel som behöver anslutas, så de år lätta att installera och flytta
  • Det behövs inte längre en separat givare och kabel för varje mätpunkt, samtidigt slipper man den besvärliga hanteringen av termopar
  • Tydliga diagram förklarar situationen snabbt och förståeligt
  • Distansavläsning misnkar feler, onödigt arbete och kostnader

Läs mer om varför automatiska mätningar är lönande i infrabyggande här.

Våra referenser