Stålbelastning

Automatisk övervakning av stålbelastning används för att beräkna strukturella belastningar och påfrestningar. 

Automatisk övervakning av stålbelastning används för att beräkna strukturella belastningar och påfrestningar. Detta behövs för att bedöma skicket på konstruktioner och för att förebygga stabilitetsförluster som beror på överbelastning. Till de vanligaste tillämpningarna hör övervakning av betong- och stålkonstruktioner som till exempel tunnelinklädnader, pålar, grunder, broar och dammar.

Mätinstrument

För att svara mot olika övervakningsbehov levererar FinMeas en uppsättning belastningsmätare med olika längd och form. Belastningsmätarna är enkla att installera och de kan gjutas in i betongen direkt. Läshuvudet omvandlar extensometerns rörelse till en elektronisk signal som FinMeas automatiska läs- och dataöverföringsenhet digitaliserar och skickar till FinMeas Online.

Fördelar

  • Automatiska belastningsmätare är den mest robusta lösningen för att övervaka belastning i stål i realtid
  • Enheterna kan skräddarsys för särskilda kundbehov
  • Idealisk för tillämpningar i relativt otillgängliga positioner
  • Larm för att informera ansvariga personer om tröskelvärdet överskrids
  • Fjärravläsning minskar onödiga kostnader, fördröjningar och risker för fel

Läs mer om varför automatiska mätningar är lönande i infrabyggande här.

Våra referenser