Sprickor och fogar

Dessa mätinstrument har konstruerats för att övervaka rörelser i ytsprickor och fogar i berg, mark och byggnadskonstruktioner.

Dessa mätinstrument har konstruerats för att övervaka rörelser i ytsprickor och fogar i berg, mark och byggnadskonstruktioner. Sprickmätningar används inom ett flertal infrastruktur- och gruvprojekt för att övervaka eventuella sprickor i konstruktionerna orsakade av till exempel närliggande schaktning eller tunneldrivning. Typiska tillämpningar är tunnel- och schaktinklädnad, byggnader, broar och dammar.

Mätinstrument

Mätinstrumentet är en enaxlad mekanisk sprickmätare. Den enaxlade sprickmätaren installeras genom att montera de två ankaren med kulleder på vardera sidan om sprickan/fogen och sedan fästa fogmätaren vid kullederna. Läshuvudet omvandlar extensometerns rörelse till en elektronisk signal som FinMeas automatiska läs- och dataöverföringsenhet digitaliserar och skickar till FinMeas Online.

Fördelar

  • Exakt information i realtid om eventuella sprickor/fogar
  • Idealisk för tillämpningar i relativt otillgängliga positioner som kräver långvarig övervakning
  • Enkelt och snabbt installationsförfarandeplatser
  • Automatisk dokumentering som gör det möjligt att spåra eventuella förändringar effektivt
  • Fjärravläsning minskar onödiga kostnader, fördröjningar och risker för fel

Läs mer om varför automatiska mätningar är lönande i infrabyggande här.

Våra referenser