Sättningar

Automatisk mätning av sättningar används för övervakning av rörelser i jordmassan i till exempel väg- och järnvägskonstruktioner.

Automatisk mätning av sättningar används för övervakning av rörelser i jordmassan i till exempel väg- och järnvägskonstruktioner. Instrumentet lämpar sig även för övervakning av olika typer av fundament, fyllnadsjord, dammar och andra konstruktioner. Mätinstrumentet kan till exempel användas i schakt där man vill följa upp hur fundamenten i omgivande flervåningshus beter sig – en givare kan fästas i husets alla knutar.

Mätinstrument

För mätning av sättningar levererar FinMeas mätinstrument där noggranna tryckgivare har kopplats till en lång vätskefylld slang. Slangmätinstrumentet kan vara flera hundra meter långt och givarnas mellanrum kan vara tiotals meter. Mätinstrumentet kan placeras under marken eller sättas fast direkt på konstruktionen. Mätinstrumentens centralenheter automatiskt förmedlar mätuppgifterna till FinMeas Online.

Fördelar

  • Kontinuerliga och automatiska data över sättningar
  • Sensorerna fungerar med hjälp av vätsketryck och upptäcker minst 5 mm sättningar
  • Idealisk för tillämpningar där man behöver information från flera olika punkter
  • Snabba och tillförlitliga larm när utvalde gränsvärden överskrids
  • Distansavläsning misnkar feler, onödigt arbete och kostnader

Läs mer om varför automatiska mätningar är lönande i infrabyggande här.

Våra referenser