Portryck

Mätningar av portryck används för att säkra vid pålslagnings- och terrasseringsarbeten.

Mätningar av portryck används för att säkra vid pålslagnings- och terrasseringsarbeten. Mätningar används även som stöd vid konstruering av fundament och till exempel vid övervakning av jorddammar. En snabb ökning av portrycket vid till exempel slagning av pålar kan leda till att jordmassans bärkraft kollapser. Det i sin tur kan leda till allvarliga olyckor.

Mätinstrument

Det typiska mätområdet för portrycksgivarna är 0-5 bar. Flera spetsar för mätning av portryck kan kopplas till olika nivåer i en mätpunkt. Portrycksgivarna eller piezometrarna trycks in i jorden med hjälp av gängade stålrör som fästs vid givaren. Mätinstrumentens centralenheter automatiskt förmedlar mätuppgifterna till FinMeas Online.

Fördelar

  • Automatisk övervakning av portrycket är säkrare och mer ekonomiskt
  • Mätsensor upptäcker in i struktur den som man kan inte se utifrån
  • Tack vare larm finns det mer tid att reagera om förändringar händer
  • Mätningar kan användas som stöd vid konstruering av fundament
  • Distansavläsning misnkar feler, onödigt arbete och kostnader

Läs mer om varför automatiska mätningar är lönande i infrabyggande här.

Våra referenser