Lutning

Denna mätning används för att övervaka lutningar, vilket behövs för att hantera och säkra upphöjda konstruktioner under byggfasen samt under drift.

Denna mätning används för att övervaka lutningar, vilket behövs för att hantera och säkra upphöjda konstruktioner under byggfasen samt under drift. Till de vanligaste tillämpningarna hör övervakning av anläggningskonstruktioner, bärande väggar, historiska byggnader, däck och bropelare.

Mätinstrument

Mätinstrumentet är en automatisk lutningsmätare (inklinometer). Tack vare dess robusta självkompenserande sensorer, erbjuder inklinometern överlägsen noggrannhet och negligerbar inverkan av värme. Inklinometrarna installeras på horisontella eller vertikala plan och kan mäta lutningen i antingen ett eller två axialplan. Läshuvudet omvandlar extensometerns rörelse till en elektronisk signal som FinMeas automatiska läs- och dataöverföringsenhet digitaliserar och skickar till FinMeas Online.

Fördelar

  • Exakt information i realtid om eventuella lutningar/fogar
  • Idealisk för tillämpningar som är beroende av liten termisk drift och överlägsen noggrannhet
  • Lätt att installera utan att påverka byggnadstidsplanen
  • Larm aktiveras automatiskt när ett förinställt kritiskt värde uppnås
  • Fjärravläsning minskar onödiga kostnader, fördröjningar och risker för fel

Läs mer om varför automatiska mätningar är lönande i infrabyggande här.

Våra referenser