Förankringskrafter

Mätningen används för att mäta förankringskrafter i stödväggar i schakt. En oförutsedd ökning av ankarkrafterna i stödväggarna ökar olycksrisken i schakt.

Mätningen används för att mäta förankringskrafter i stödväggar i schakt. En oförutsedd ökning av ankarkrafterna i stödväggarna ökar olycksrisken i schakt. Med automatiska mätningar kan man säkra tillgången till omedelbar information om de tillåtna förankringskrafterna överskrids. Belastningen får inte heller sjunka för mycket, eftersom förankringselementet då inte stöttar väggen.

Mätinstrument

Flera Load cell-givare som mätar belastningskrafter kan kopplas till en FinMeas-centralenhet. Det typiska mätområdet är 0-1500 kN och väljs efter tillämpning. Mätinstrumentens centralenheter automatiskt förmedlar mätuppgifterna till FinMeas Online.

Fördelar

  • Realtidsmätning av förankringskrafter ger visshet om att schaktets stöttning är tillräcklig
  • Med hjälp av mätningar kan man på ett tryggt sätt optimera storlek och antalet förankringselement
  • Tjäle är en faktor som förorsakar ändringar i förankringskrafterna; tack vare automatiska mätningar kan uppvärmningen påbörjas vid precis rätt tid
  • Snabba och tillförlitliga larm när utvalde gränsvärden överskrids
  • Distansavläsning misnkar feler, onödigt arbete och kostnader

Läs mer om varför automatiska mätningar är lönande i infrabyggande här.

Våra referenser