Bergrörelser

Bergrörelser mäts till exempel vid sprängning av tunnlar och vid sprängningar för parkeringshus och andra underjordiska utrymmen.

Bergrörelser mäts till exempel vid sprängning av tunnlar och vid sprängningar för parkeringshus och andra underjordiska utrymmen. Mätningarnas betydelse understryks även av att de bästa bergresurserna i de största städerna till stor del redan är exploaterade: arbetet utförs under allt mer krävande omständigheter. Med hjälp av mätningarna kan entreprenörer vid behov även bevisa att sprängningen inte har medfört skada på byggnader i omgivningen.

Mätinstrument

Mätinstrumenten är tre- eller fempunktsextensometrar med ett mätområde på 25-100 mm. Extensometrarna installeras i ett hål i berget och förankringselementen på olika djup följer bergets rörelser i förhållande till referensänden. Samtidigt får man information om temperaturen i förankringselementen och referensänden. Läshuvudet omvandlar extensometerns rörelse till en elektronisk signal som FinMeas automatiska läs- och dataöverföringsenhet digitaliserar och skickar till FinMeas Online.

Fördelar

  • Med hjälp av automatiska mätningar kan man trygga säkerheten för både byggplatser och omgivande byggnader
  • Med automatiska mätningar kan man också koppla de eventuella förändringarna mer exakt till en viss sprängningstidpunkt och till exempel till de sprängämnen som har använts
  • Fjärravlästa instrument kan även installeras på svårtillgängliga platser
  • Distansavläsning misnkar feler, onödigt arbete och kostnader
  • Dokumentation genereras och sparas automatiskt

Läs mer om varför automatiska mätningar är lönande i infrabyggande här.

Våra referenser