FinMeas är en expert inom geoteknisk
mätinstrument och mättjänster.
Med hjälp av våra produkter kan du tillförlitligt
övervaka rörelser i jordmassan och
konstruktioners skick.
Våra tjänster innehåller allting från installation
av mätinstrument till uppföljning av
mätningar och dokumentation.
Slider

 

FinMeas sparar tid, pengar – och dina nerver. Övervakade mätdata och larm om förändringar skickas automatiskt till din mobila enhet och dator.

 

“FinMeas fjärravlästa mätinstrumenten representerar ett helt nytt sått att tänka.”

Pasi Kolomainen, Byggplatschef, Ramboll

Automatiska mätningar är lönande i infrabyggande —
det hjälper dig att förbättra säkerhet, optimera kostnader och göra arbetet flytande.

 

“Investering på FinMeas teknologi har snabbt återbetalt sig; både med minskade kostnader och med förbättrad säkerhet.”

Tarmo Tarkkio, Geotekniker, Skanska

FinMeas automatiska mätlösningar lämpar sig för mätning av förskjutning, sättning, ankarkrafter, portryck, vattenhöjd, temperaturprofil och bergsrörelser.

 

“Samarbetet med FinMeas Ab har gått väldigt bra. De är experter inom sin bransch och jag är riktigt nöjd över vårt partnerskap.”

Peter Sundström, Byggplatschef, Stockholms Hamnar