FinMeas är en expert inom geoteknisk mätinstrument och mättjänster.

Med hjälp av våra produkter kan du tillförlitligt övervaka rörelser i jordmassan och konstruktioners skick.

FinMeasin tiimi

Våra tjänster innehåller allting från installation av mätinstrument till uppföljning av mätningar och dokumentation.

Case Redi

Case Redi REDI, som håller på att uppföras i Fiskehamnen i Helsingfors, är Finlands största projekt inom stadsbyggande. När REDI …

Case Redi Läs mer »

Case Skanska

Case Skanska Skanska har förlitat sig på mätningar utförda av FinMeas på ett antal byggplatser. Mätningar ger kostnadsbesparingar och förbättrar …

Case Skanska Läs mer »

Case Stockholms Hamnar

Case Stockholms Hamnar FinMeas automatiska mätinstrument kontrollerar att väggen av borrpålar som ska begränsa rasrisken vid hamnområdet i Stockolms Frihamn …

Case Stockholms Hamnar Läs mer »

Se vår ny video!

Våra produkter hjälper dig att förbättra säkerhet, optimera kostnader och göra arbetet flytande. När du använder automatiska mätningar också dokumentation av mätdata genereras och sparas automatiskt.

FinMeas sparar tid, pengar – och dina nerver. Övervakade mätdata och larm om förändringar skickas automatiskt till din mobila enhet och dator.

“FinMeas fjärravlästa mätinstrumenten representerar ett helt nytt sått att tänka.”

Pasi Kolomainen, Byggplatschef, Ramboll

Automatiska mätningar är lönande i infrabyggande —
det hjälper dig att förbättra säkerhet, optimera kostnader och göra arbetet flytande.

“Investering på FinMeas teknologi har snabbt återbetalt sig; både med minskade kostnader och med förbättrad säkerhet.”

Tarmo Tarkkio, Geotekniker, Skanska

FinMeas automatiska mätlösningar lämpar sig för mätning av förskjutning, sättning, ankarkrafter, portryck, vattenhöjd, temperaturprofil och bergsrörelser.

“Samarbetet med FinMeas Ab har gått väldigt bra. De är experter inom sin bransch och jag är riktigt nöjd över vårt partnerskap.”

Peter Sundström, Byggplatschef, Stockholms Hamnar