FinMeas är en expert inom geoteknisk mätinstrument och mättjänster.

Med hjälp av våra produkter kan du tillförlitligt övervaka rörelser i jordmassan och konstruktioners skick.

Våra tjänster innehåller allting från installation av mätinstrument till uppföljning av mätningar och dokumentation.

Se vår ny video!

Våra produkter hjälper dig att förbättra säkerhet, optimera kostnader och göra arbetet flytande. När du använder automatiska mätningar också dokumentation av mätdata genereras och sparas automatiskt.

Automatiska mätningar är lönande i infrabyggande —
det hjälper dig att förbättra säkerhet, optimera kostnader och göra arbetet flytande.

Våra kunder