Produkter og tjenester

Produkter og tjenester

FinMeas hjelper deg med automatiske geotekniske kontrollmålinger av endringer i jordmassene som det er viktig for deg å vite om, og eventuelt gjøre noe med. 

Geoteknisk overvåking

FinMeas hjelper deg med automatiske geotekniske kontrollmålinger av endringer i jordmassene som det er viktig for deg å vite om, og eventuelt gjøre noe med. FinMeas spesialiserer seg innen monitorering av løsmasser, berg og strukturer. Bergmekaniske og geotekniske kontrollmålinger øker sikkerheten på en ressurseffektiv måte for byggeprosjekter.

Instrumentene for bergmekaniske og geotekniske kontrollmålinger innstaleres på gitt sted hvor kritiske bevegelser kan oppstå. En tilkoblet kontrollenhet sender signaler til FinMeas Online hvor predefinerte grenser for bevegelser er satt og alarmer sendes ut om de overskrides. På den måten reduseres proaktiv antallet faresituasjoner.

Les vårt magasin og se video.

Forskyvninger

Målingen brukes ved overvåkning av bevegelser i underjordiske konstruksjoner. De vanligste bruksområdene er ved jernbane- og veikonstruksjoner, overvåkning av bassenger...

Les mer

Setninger

Automatisk måling av setninger brukes til overvåkning av bevegelser i jordmassene i for eksempel vei- og jernbanekonstruksjoner, dammer, fyllplasser og fundament for hus.

Les mer

Forankringskrefter

Lasteceller brukes til å måle forankringskrefter i støttevegger i byggegrop. En uforutsett økning av forankringskreftene i støtteveggene øker ulykkesrisikoen i byggegropen.

Les mer

Poretrykk

Målinger av poretrykk med piezometre brukes for eksempel til sikring ved pælefundamentering og jordvoller.

Les mer

Vannivå

Ved hjelp av måleinstrumentene kan man for eksempel følge vannnivået for grunnvann, vassdrag og dambassenger.

Les mer

Temperaturprofil

Temperaturmålinger brukes blant annet ved oppfølging av betongtørking, undersøkelser av isoleringsmateriale, oppfølging av teleløsning og telefrysing, overvåkning av komposter...

Les mer

Bergbevegelser

Bergbevegelser måles for eksempel ved sprengning av tunneler og ved sprengninger for parkeringshus og andre underjordiske rom.

Les mer

Sprekkmålinger

Vi har instrumenter for å måle overflatebevegelser, slik som sprekkutvikling.

Les mer

Inklinasjon

Verktøyet brukes til å måle inklinasjoner, som er viktig for sikkerheten under og etter byggeperioder.

Les mer

Belastningsmåling

Automatiske monitorering av press brukes til å kalkulere strukturbelastninger.

Les mer

Send oss en melding

Vi vil svare deg så fort vi kan.

Ta kontakt

Våre referensar

[slide-anything id='2376']