Riskienhallintapalvelu

Riskit haltuun, säästöt talteen.

Tunnistetun riskin realisoitumisen todennäköisyys on pienempi kuin tunnistamattoman.

Autamme sinua hallitsemaan maa- ja kalliorakenteiden riskejä.

Pohjarakentamisen riskienhallinta sisältää palvelut kohteen riskikartoituksesta aina tulosten tulkintaan ja toimenpide-ehdotuksiin asti. Videolla esitellään FinMeasin kokonaisvaltaista riskienhallintapalvelua. Esimerkkikohteena on työmaakaivanto ja tukiseinien riskienhallinta, mutta palvelu on sovellettavissa myös muille infrarakenteille.

Kokonaisvaltainen maa- ja kalliorakenteiden riskienhallintapalvelumme muodostuu seuraavista viidestä portaasta:

1. Kohteen riskikartoitus

Kokonaispalvelumme alkaa kohteen riskikartoituksella, jossa tutustumme kohteeseen olosuhteiden tarkastelulla ja maastokäynnillä. Käymme kanssanne läpi kohteessa olevat nykyiset rakenteet ja mahdolliset ongelmakohdat. Tarkastelemme lisäksi historiatietoja, luonnoksia ja muita suunnitelmia, ja tarvittaessa ohjelmoimme tarkentavia tutkimuksia. Tämän jälkeen suoritamme ja raportoimme rakenteellisten riskien ja mahdollisuuksien tunnistamisen, vaihtoehtojen määrittelyn sekä niiden kustannusvertailun. Rakennetun ympäristön riskien analysoinnissa ja visualisoinnissa meillä on käytössämme nykyaikaiset 3D-laskenta- ja suunnitteluohjelmistot.

2. Monitorointisuunnitelman laatiminen

Seuraavassa vaiheessa laadimme yhteistyössä kanssanne kohteeseen tarkoituksenmukaisen monitorointisuunnitelman, jossa määritellään mittausten tarkoitus sekä toteutettavat seurantamittaukset. Monitorointisuunnitelman lähtökohtana on aina seurannan avulla saavutettavat hyödyt. Monitorointisuunnitelma sisältää mitattavat suureet, mittauslaitteistot, -pisteet sekä -taajuudet. Autamme myös mahdollisten hälytysrajojen määrityksessä. Suunnitelmaan kirjataan lisäksi, kuinka tulosten laadunvarmistus ja raportointi tapahtuu.

3. Laitteiden toimitus, asennus ja ylläpito

Hyväksymänne suunnitelman mukaisesti valmistelemme laitteiden toimituksen ja suoritamme mittausinstrumenttien asennustyön. Palvelukokonaisuuteen kuuluvat myös laitteiston ylläpito- ja huoltopalvelut.

4. Datan hallinta

Mittauslaitteidemme tuottama data siirtyy automaattisesti FinMeas Online -pilvipalveluun, josta dataa pääsee tarkastelemaan tietokoneen, tabletin tai matkapuhelimen kautta. Palvelun havainnolliset kuvaajat esittävät mittausdatan nopeasti ymmärrettävässä muodossa. Palvelussa olevia näkymiä voidaan myös räätälöidä asiakkaan ja kohteen tarpeiden mukaan. Online-palvelu sisältää lisäksi hälytysjärjestelmän, joka lähettää automaattisesti tiedon sovittujen hälytysrajojen ylittävästä mittaustuloksesta sähköpostiin tai matkapuhelimeen.

5. Tulosten tulkinta, raportointi ja toimenpidesuositukset

Tarkistamme tulosten laadun ja autamme datan pohjalta analysoimaan rakenteissa ja maaperässä mahdollisesti tapahtuneita muutoksia sekä niiden syitä ja seurauksia. Tulosten perusteella voimme suorittaa myös takaisinlaskentaa, jolla pystymme arvioimaan riskikartoitusvaiheessa tehtyjen laskelmien ja olettamusten paikkansapitävyyttä ja tarkentaa näin riskiarviota. Mittaustulosten raportointi tapahtuu Online-palvelun välityksellä automaattisesti. Laadimme tulosten pohjalta tarvittaessa myös kohdekohtaiset toimenpide ehdotukset.

Haluatko lisätietoja tai tarjoksen riskienhallintapalvelusta?

Hieno juttu! Ota yhteyttä niin keskustellaan projektistasi tarkemmin.