Referensar

Referensar

FinMeas har fornøyde kunder fra en rekke ulike bransjer.

Case Vestmetroen

FinMeas deltar i målingene av de krevende sprengningsarbeidene for Vestmetroen. Idrettsparkens stasjon som bygges ved Esport Center, er den eneste stasjonen som bygges...

Case Skanska

Skanska har innført automatiske målinger fra FinMeas på en rekke byggeplasser. Den automatiserte overvåkningen av byggegrop-konstruksjonene...

Case Strandtunnelprosjekt

Tammerfors strandtunnelprosjekt utnytter måleteknikk utviklet av FinMeas. Med selskapets automatiske ekstensometere følges bevegelsene i berggrunnen under hele prosjektperioden...