Temperaturprofil

Temperaturmålinger brukes blant annet ved oppfølging av betongtørking, undersøkelser av isoleringsmateriale, oppfølging av teleløsning og telefrysing, overvåkning av komposter...

Temperaturmålinger brukes blant annet ved oppfølging av betongtørking, undersøkelser av isoleringsmateriale, oppfølging av teleløsning og telefrysing, overvåkning av komposter og andre biologiske prosesser samt industrielle måleanvendelser. Grafiske temperaturdiagrammer viser når teleløsningen har begynt, eller hvilken dybde telen har nådd. I undersøkelser av isoleringsmateriale kan man se hvordan forskjellige materialer forhindrer frostens innvirkning og varmeovergangen i jorden eller i konstruksjoner. I komposter kan man få informasjon om temperaturer på forskjellige dyp, noe som bidrar til å vurdere kompostens modenhetsgrad eller til å justere lufting og vanning.

Måleinstrument

Måleinstrumentet er en stav som inneholder presise digitale temperatursensorer, og som skreddersys etter kundens ønske. Målestavens lengde kan variere mellom noen desimeter og flere meter. Sensorene er vanligvis plassert i staven med fem centimeters mellomrom. Målekabelens lengde kan være flere hundre meter. Måleinstrumentets elektronikk leser av de digitale temperatursensorene og sender automatisk informasjonen til FinMeas’ måledatatjeneste.

Fordeler med automatiske målinger

FinMeas’ digitale måleinstrumenter løser mange av problemene med tradisjonell analog teknologi. Det trengs ikke lenger en egen sensor og kabel for hvert målepunkt. Samtidig slipper man den besværlige håndteringen av termopar, tykke kabelknipper og de mange feilkildene i analog elektronikk. FinMeas’ måleinstrumenter har kun én kabel som trenger å tilsluttes, så de er lette å installere. Det er også enkelt å flytte instrumentet til et annet måleobjekt, og måleresultatenes pålitelighet er overlegen tradisjonelle systemer.

Våre referenser