Sprekkmålinger

Vi har instrumenter for å måle overflatebevegelser, slik som sprekkutvikling.

Vi har instrumenter for å måle overflatebevegelser, slik som sprekkutvikling. Disse er brukt i flere infrastrukturprosjekter og i gruveindustrien for å måle sprekker som ofte kommer som følge av intrusivt arbeid i nærheten. Bruksområder er for eksempel: tuneller, bygninger, broer og dammer.

Måleinstrument

Måleverktøyet kalles en aksielt mekanisk sprekkmåler. Den installeres ved å feste to ankre på hver side av en sprekk og ved å sette en målestav mellom disse. Kontrollenheten sender måledata automatisk til FinMeas Online, som gir deg enkelt tilgang til oppdatert informasjon.

Fordeler

  • Eksakt informasjon i realtid
  • Ideell for å måle bevegelser på steder vanskelig å komme til
  • Enkelt og raskt å installere
  • Automatisk data sørger for at du kan oppdage deformasjoner før de blir større problemer
  • Fjernavlesning reduserer unødige kostnader, forsinkelser og risiko for feil

Våre referenser