Setninger

Automatisk måling av setninger brukes til overvåkning av bevegelser i jordmassene i for eksempel vei- og jernbanekonstruksjoner, dammer, fyllplasser og fundament for hus.

Automatisk måling av setninger brukes til overvåkning av bevegelser i jordmassene i for eksempel vei- og jernbanekonstruksjoner, dammer, fyllplasser og fundament for hus. For måling av setninger leverer FinMeas et presist måleinstrumenter der trykksensorer har blitt koblet til en lang væskefylt slange. Slangemåleinstrumentet kan være flere hundre meter langt, og sensorenes Kommer med ønsket intervall. Derfor egner det seg utmerket til objekter der man vil ha informasjon fra flere forskjellige punkter. Instrumentet egner seg også til overvåkning av forskjellige slags fundamenter, fyllplasser og dammer. Selv en liten setning i et kritisk objekt kan utgjøre en alvorlig sikkerhetsrisiko. Setningsslangen passer spesielt godt til objekter hvor temperaturforskjeller er mindre enn 10 grader. Ved hjelp av FinMeas setningslange får man da raskt nøyaktig informasjon også om små setninger, slik at avhjelpende tiltak kan iverksettes.

Fordeler med automatiske målinger

Setninger har tidligere blitt målt manuelt, noe som er ressurskrevende. I manuelle målinger fremgår det heller ikke når forandringene har funnet sted. Med FinMeas automatiske målinger får man umiddelbar informasjon om forandringer og kan da utføre avhjelpende tiltak raskt, nøyaktig og effektivt.

Våre referenser