Poretrykk

Målinger av poretrykk med piezometre brukes for eksempel til sikring ved pælefundamentering og jordvoller.

Målinger av poretrykk med piezometre brukes for eksempel til sikring ved pælefundamentering og jordvoller. Poretrykksmålinger brukes også som støtte ved konstruksjon av fundamenter og for eksempel ved overvåkning av jorddammer. En rask økning av poretrykket ved for eksempel fundamentering av pæler kan føre til at jordmassens bærekraft kollapser. Det i sin tur kan føre til alvorlige ulykker. FinMeas automatiske måling av poretrykk overvåker situasjonen og slår alarm hvis poretrykketstiger over tillatt nivå. På den måten er det lett å iverksette avhjelpende tiltak i tide.

Måleinstrument

Det typiske måleområdet for vanntrykksensorene er 0–5 bar. Flere spisser for måling av poretrykk kan kobles til forskjellige nivåer på samme t målepunkt. Poretrykksensorene eller piezometrne trykkes ned i jorden ved hjelp av gjengede stålrør.

Fordeler med automatiske målinger

Automatisk overvåkning av poretrykket med piezometre er sikrere og mer økonomisk enn tradisjonelle manuelle overvåkningsmetoder. Når instrumentet har blitt installert, er driftkostnadene lave. Man trenger ikke å besøke stedet. I stedet vises opplysningene via en Internett-tjenest. Dertil får ansvarlige personer umiddelbart en alarm til sin mobiltelefon eller e-post hvis de fastsatte verdiene overstiges.

Våre referenser