Inklinasjon

Verktøyet brukes til å måle inklinasjoner, som er viktig for sikkerheten under og etter byggeperioder.

Verktøyet brukes til å måle inklinasjoner, som er viktig for sikkerheten under og etter byggeperioder. Inklinasjonsmålinger er ofte brukt på historiske bygninger, støttevegger, kaier og broføtter.

Måleinstrument

Måleverktøyet kalles en automatisk helningsmåler. På grunn av gode, robuste sensorer så kommer verktøyet med god treffsikkerhet og uten temperaturbegrensninger. Det kan installeres horisontalt eller vertikalt. Kontrollenheten sender måledata automatisk til FinMeas Online, som gir deg enkelt tilgang til oppdatert informasjon.

Fordeler

  • Eksakt informasjon om helninger i realtid
  • Ideell for steder med temperaturforandringer hvor stor nøyaktighet kreves
  • Veldig enkel å installere; krever ikke stopp i annet arbeid
  • Alarm går da deformasjonsgrenser er overskredet
  • Fjernavlesning reduserer kostnader, forsinkelser og risiko

Våre referenser