Forskyvninger

Målingen brukes ved overvåkning av bevegelser i underjordiske konstruksjoner. De vanligste bruksområdene er ved jernbane- og veikonstruksjoner, overvåkning av bassenger...

Målingen brukes ved overvåkning av bevegelser i underjordiske konstruksjoner. De vanligste bruksområdene er ved jernbane- og veikonstruksjoner, overvåkning av bassenger i gruver og anrikningsverk samt forskjellige voller og fundamenter, fyllplasser, dammer og andre konstruksjoner. Selv små forskyvninger i kritiske objekter kan innebære en sikkerhetsrisiko som kan få alvorlige følger. Takket være FinMeas automatiske målinger får man umiddelbart opplysninger om forskyvninger og kan derigjennom forutse farlige situasjoner i tid.

Måleinstrument

Måleinstrumentet er et automatisk inklinometer, dvs. en bøyelig stav som inneholder toakslede hellingssensorer. Sensorene er vanligvis plassert i staven med en meters mellomrom. Målestaven plasseres loddrett i jordmassen slik at den bøyer seg etter bevegelsene i de forskjellige sjiktene. Forskyvningsprofilen beregnes ut fra de opplysninger som fås fra stavens sensorer.

Fordeler

Tidligere har forskyvninger blitt målt manuelt, dvs. en målemann har lest av måleinstrumentet på stedet. Manuelle målinger er arbeids- og ressurskrevende, og det fremgår ikke av målingene når forandringene i virkelighet har funnet sted. Med automatiske målinger får man vite det nøyaktige tidspunktet for forandringene. På den måten kan man identifisere hva som forårsaker endringene, og planlegge avhjelpende tiltak så effektivt som mulig.

Våre referenser