Forankringskrefter

Lasteceller brukes til å måle forankringskrefter i støttevegger i byggegrop. En uforutsett økning av forankringskreftene i støtteveggene øker ulykkesrisikoen i byggegropen.

Lasteceller brukes til å måle forankringskrefter i støttevegger i byggegrop. En uforutsett økning av forankringskreftene i støtteveggene øker ulykkesrisikoen i byggegropen. Med automatiske målinger kan man sikre tilgangen til umiddelbar informasjon hvis de tillatte forankringskreftene overskrides. Hvis belastningen overstiger en fastsatt grense, får den ansvarlige uten opphold en melding om dette til sin e-post eller mobiltelefon. Belastningen må heller ikke synke for mye, siden forankringselementet da ikke støtter veggen. Målesystemet varsler også disse forandringene automatisk. Flere lastcellesensorer som måler forankringsgskrefter, kan kobles til en FinMeas-sentralenhet. Det typiske måleområdet er 0–1500 kN og velges etter anvendelsestype.

Fordeler

Sanntidsmåling av forankringskrefter med lasteceller gir visshet om at sjaktens oppstøtting er tilstrekkelig, noe som øker sikkerheten på byggeplassene. Samtidig kan konstruksjonene gjøres lettere, noe som sparer penger. Ved hjelp av målinger kan man på en trygg måte optimere antallet forankringselementer. I flere objekter har man kunnet minske antallet forankringselementer med opp til en tredjedel. Tele er en faktor som forårsaker endringer i forankringskreftene. Forankringskreftene begynner vanligvis å stige når telen øker trykket mot spuntveggen. Da varmer vi veggen slik at det trykket som telen forårsaker, forsvinner og forankringens kapasitet ikke overskrides. Takket være FinMeas’ automatiske målinger kan oppvarmingen påbegynnes på nøyaktig riktig tidspunkt – på store byggeplasser kan dette medføre besparelser på hundretusenvis av kroner.

Våre referenser