Bergbevegelser

Bergbevegelser måles for eksempel ved sprengning av tunneler og ved sprengninger for parkeringshus og andre underjordiske rom.

Bergbevegelser måles for eksempel ved sprengning av tunneler og ved sprengninger for parkeringshus og andre underjordiske rom. Hvis måleresultatene vitner om en større bevegelse enn forutsett, kan man på byggeplassen raskt reagere og ved behov forsterke konstruksjonene. Målingenes betydning understrekes også av at de beste bergressursene i de største byene i høy grad allerede er utnyttet: Arbeidet utføres under stadig mer krevende omstendigheter. Ved hjelp av målingene kan entreprenører ved behov også bevise at sprengningen ikke har medført skade på bygninger i omgivelsene.

Måleinstrument

Måleinstrumentene er tre-,fem-, eller åttepunktsekstensometre med et måleområde på 25–100 mm. Ekstensometerne installeres i et hull i berget, og forankringselementene på forskjellige dybder følger bergets bevegelser i forhold til referanseenden. Samtidig får man informasjon om temperaturen i forankringselementene og referanseenden. Lesehodet omdanner ekstensometerets bevegelse til et elektronisk signal som FinMeas automatiske lese- og dataoverføringsenhet digitaliserer og sender til FinMeas’ Internett-tjeneste.

Fordeler med automatiske målinger

Automatiske målinger av berg bidrar til økt sikkerhet og minsker kostnadene som kommer med manuelt arbeid. Målefrekvensen er også generelt lav ved manuelle målinger. På noen uker kan det forekomme store bevegelser i berg, og i verste fall kan dette føre til ras. Med FinMeas’ automatiske målinger kan man koble eventuelle forandringene til et sprengningstidspunkt og til de sprengstoffene som har blitt brukt. De fjernavleste instrumentene kan også installeres på vanskelig tilgjengelige steder.

Våre referenser