FinMeas er spesialisert innen
automatiske kontrollmålinger.


Våre løsninger passer til både store og små
prosjekter – hvor sikkerhet, brukervennlighet
og ressurseffektivitet er verdsatt.
Vår tjeneste omfatter alt fra installasjon av
måleinstrumenter til overvåking av målinger
og alarmer samt resultatrapportering.
Slider

Våre løsninger sparer tid penger – og større hodepiner! FinMeas’ måledata produsert er tilgjengelig både på kontoret og når du er på farten. 

 

“FinMeas’ fjernavleste måleinstrumenter representerer en helt ny måte å tenke på sammenlignet med tradisjonelle metoder.”

Pasi Kolomainen, ansvarlig byggmester, Ramboll

Automatiske målelinger løser problemer med jord- og strukturbevegelser. De øker sikkerheten og er samtidig ressurseffektive.

 

“Investeringen i FinMeas’ teknologi har raskt betalt seg selv både i form av reduserte kostnader og bedre sikkerhet.”

Tarmo Tarkkio, geotekniker, Skanska

FinMeas har utviklet automatiske måleløsninger spesielt for forflytninger, setninger, ankerkrefter, poretrykk, vannivå, temperaturprofiler og bergbevegelser.

 

“Samarbeidet med FinMeas har fungert svært godt. De er eksperter innen sin bransje og jeg er svært fornøyd med vårt partnerskap.”

Peter Sundström, ansvarlig byggmester, Stockholms Hamnar