Väylät toimialana

FinMeas er spesialisert innen automatiske kontrolmålinger.

Kaupunkirakentaminen toimialana

Våre løsninger passer til både store og små prosjekter – hvor sikkerhet, brukervennlighet og ressurseffektivitet er verdsatt.

Teollisuus toimialat

Vår tjeneste omfatter alt fra installasjon av måleinstrumenter til overvåking av målinger og alarmer samt resultatrapportering.

Se vår nye video!

FinMeas hjelper deg med automatiske geotekniske kontrollmålinger av endringer i jordmassene som det er viktig for deg å vite om, og eventuelt gjøre noe med.n tilkoblet kontrollenhet sender signaler til FinMeas Online hvor predefinerte grenser for bevegelser er satt og alarmer sendes ut om de overskrides. På den måten reduseres proaktiv antallet faresituasjoner.

Automatiske målelinger løser problemer med jord- og strukturbevegelser. De øker sikkerheten og er samtidig ressurseffektive.

Våra klienter