FinMeas er spesialisert innen automatiske kontrolmålinger.

Våre løsninger passer til både store og små prosjekter – hvor sikkerhet, brukervennlighet og ressurseffektivitet er verdsatt.

FinMeasin tiimi

Vår tjeneste omfatter alt fra installasjon av måleinstrumenter til overvåking av målinger og alarmer samt resultatrapportering.

Case Strandtunnelprosjekt

Case Strandtunnelprosjekt Tammerfors strandtunnelprosjekt utnytter måleteknikk utviklet av FinMeas. Med selskapets automatiske ekstensometere følges bevegelsene i berggrunnen under hele prosjektperioden… …

Case Strandtunnelprosjekt Les mer »

Case Skanska

Case Skanska Skanska har innført automatiske målinger fra FinMeas på en rekke byggeplasser. Den automatiserte overvåkningen av byggegrop-konstruksjonene… Web-basert målingssystem …

Case Skanska Les mer »

Case Vestmetroen

Case Vestmetroen FinMeas deltar i målingene av de krevende sprengningsarbeidene for Vestmetroen. Idrettsparkens stasjon som bygges ved Esport Center, er …

Case Vestmetroen Les mer »

Se vår nye video!

FinMeas hjelper deg med automatiske geotekniske kontrollmålinger av endringer i jordmassene som det er viktig for deg å vite om, og eventuelt gjøre noe med.n tilkoblet kontrollenhet sender signaler til FinMeas Online hvor predefinerte grenser for bevegelser er satt og alarmer sendes ut om de overskrides. På den måten reduseres proaktiv antallet faresituasjoner.

Våre løsninger sparer tid penger – og større hodepiner! FinMeas’ måledata produsert er tilgjengelig både på kontoret og når du er på farten.

"“FinMeas’ fjernavleste måleinstrumenter representerer en helt ny måte å tenke på sammenlignet med tradisjonelle metoder.”

Pasi Kolomainen, ansvarlig byggmester, Ramboll

Automatiske målelinger løser problemer med jord- og strukturbevegelser. De øker sikkerheten og er samtidig ressurseffektive.

“Investeringen i FinMeas’ teknologi har raskt betalt seg selv både i form av reduserte kostnader og bedre sikkerhet.”

Tarmo Tarkkio, geotekniker, Skanska

FinMeas har utviklet automatiske måleløsninger spesielt for forflytninger, setninger, ankerkrefter, poretrykk, vannivå, temperaturprofiler og bergbevegelser.

"Samarbeidet med FinMeas har fungert svært godt. De er eksperter innen sin bransje og jeg er svært fornøyd med vårt partnerskap.”

Peter Sundström, ansvarlig byggmester, Stockholms Hamnar