Ympäristömonitorointi kaivoksilla

Vesien monitorointi on tärkeässä osassa kaivosten ympäristöriskien hallintaa.

Ympäristömonitorointi on osa riskienhallintaa

Vesien laadun monitorointi on tärkeässä osassa kaivosten ympäristöriskien hallintaa. Kaivosvesien mukana ympäristön vesistöihin voi päätyä haitallisia aineita, kuten sulfaattia, mangaania, alumiinia, kiintoainesta sekä vesien rehevöitymiseen vaikuttavaa typpiä ja fosforia. Vesistöille haittaa voi aiheutua myös veden pH:n muutoksista. Kaivoksilla veden laatusuureita on hyvä alkaa seurata jo ennen kaivoksen rakentamista.

Ratkaisumme ympäristömonitorointiin

Pintavesien laatusuureet

Pintavesien laatusuureiden monitorointi on olennainen osa kaivosten ympäristöriskien hallintaa.

Lue lisää

Pohjavesien laatusuureet

Pohjavesien laatusuureiden monitorointi on olennainen osa kaivosten ympäristöriskien hallintaa.

Lue lisää

Virtaama

Virtausmittaus on tärkeä osa kaivosten vesien hallintaa.

Lue lisää

Vedenkorkeus

Vedenkorkeutta voidaan mitata voidaan mitata uomasta, vesistöstä tai pohjavesiputkesta.

Lue lisää

Sääasema

Sääaseman avulla voi seura ilman lämpötilaa, ilmankosteutta, tuulen suuntaa ja nopeutta, ilmanpainetta, sadetta, lumen syvyyttä sekä haihduntaa.

Lue lisää

Kamera

Kameran avulla on helppo tarkistaa, onko uoma jäätynyt ja onko korkean veden aikaan vesi uomassa vai tulvinut.

Lue lisää

Vesien monitorointi on tärkeää kaivosten ympäristöriskien hallinnassa

Ympäristömonitorointi on tärkeä osa kaivostoiminnan riskienhallintaa, sillä kaivosvesien mukana ympäristön vesistöihin voi päätyä haitallisia aineita.

Lue lisää

Haluatko keskustella asiantuntijan kanssa kaivosten ympäristömonitoroinnista?

Ota yhteyttä, niin palaamme asiaan mahdollisimman pian!