Aatu Eteläsaari FinMeasin geotekniseksi asiantuntijaksi

Aatu Eteläsaari aloitti FinMeasin geoteknisenä asiantuntijana tammikuun 2020 alussa.

Koulutukseltaan hän on diplomi-insinööri ja työskennellyt vuodesta 2012 lähtien YIT:llä infraurakoiden tarjouslaskennassa sekä Koskenkylä-Kotka -moottoritiehankkeen betonirakenteiden laadunvarmistuksen parissa. Vuodesta 2015 eteenpäin Eteläsaari työskenteli Sitowisella geosuunnittelijana. Hän on työskennellyt vaihtelevissa projekteissa, esimerkiksi isoissa tiehankkeissa sekä haastavien kaivantojen, paaluperustusten, satamalaiturien sekä katu- ja vesihuoltohankkeiden parissa. Suurimpia hankkeita ovat olleet Nihdin rantarakenteet sekä Raide-Jokeri.

FinMeasilla Eteläsaari vastaa mm. monitorointisuunnitelmien asiantuntijapalveluista sekä ratkaisumyynnistä.

”Näen, että FinMeas edustaa terävintä kärkeä teknologian hyödyntämisessä alalla, jossa ollaan tekemisissä ikiaikaisten luonnon muovaamien materiaalien kanssa. Maa- ja kallioperän epähomogeenisuudesta johtuen pohjarakenteiden mitoitus ja rakentaminen sisältää aina epävarmuutta ja riskejä, eikä mikään mitoitus ole eksakti. FinMeasin älykkäiden ratkaisujen avulla näitä riskejä voidaan saada paremmin haltuun ja näin ollen parantaa turvallisuutta, välttää vaurioita ja alentaa kustannuksia. Näen geoteknisellä monitoroinnilla suurta kasvupotentiaalia kaupunkien tiivistymisen ja hankalien paikkojen yleistymisen myötä. FinMeas vie tältä osin koko alaa eteenpäin, ja haluan olla mukana tässä kehityksessä tuomalla oman geoteknisen ymmärrykseni avuksi asiakkaiden haasteisiin”, Eteläsaari summaa ajatuksiaan automaattisesta monitoroinnista ja geotekniikan alasta.

Eteläsaareen voitte olla yhteydessä geoteknisen monitoroinnin tiimoilta puhelimitse +358 40 610 5220 tai sähköpostitse aatu.etelasaari(at)finmeas.com tai vaikkapa LinkedInin kautta.